O.K. Trenink
Kudlovice 77
687 03 Babice u UH
Česká republika

Mobil: +420602759703
Mobil SK: +421901737151

E-mail:info@oktrenink.cz

Systémové tréninky

Špičkovým obchodníkem v 10 krocích
Dlouholeté zkušenosti společnosti O.K.Trenink a především lektora Milana Okáníka jsou zahrnuty v systémovém tréninku určených pro obchodní zástupce, konzultanty a poradce působící v oblasti prodeje finančních produktů a v oblasti přímého prodeje produktů.
Tréninky jsou nejen zaměřeny na soft dovednosti potřebné pro vedení profesionálního obchodního nebo poradenského rozhovoru, ale mimo jiné také na systémové prvky této činnosti jako jsou například vedení různých databází, monitoringů, plánů (zaměřených jak na výkon, tak na osobní rozvoj). V rámci tréninku jsou vždy s účastníky dohodnuty výkonnostní a rozvojové cíle, na kterých se během tréninku pracuje. Trénink je zpravidla doplněn o konzultace a koučink lektora přímo v terénu.

Příklad témat:
- Jak najít vnitřní motivaci
- Zpracování osobního plánu a seznamu aktivit
- Jak řídit sám sebe
- Oslovení cílových klientů
- Systematická práce s databází
- Efektivní první kontakt
- Kvalitní analýza – základ úspěšného prodeje
- Sebeanalýzou k vyšším výkonům při nižším vytížení
- Systematický servis – základ pasivních příjmů
- A další ryze praktická témata…

Tréninky jsou vždy individuálně přizpůsobeny daným zvyklostem, systémům a firemní kultuře zadavatele.

Efektivní manažer obchodního týmu
Dlouholeté zkušenosti společnosti O.K.Trenink a především lektora Milana Okáníka jsou zahrnuty v systémovém tréninku určených pro vedoucí a manažery obchodních týmů především v oblasti přímého prodeje produktů.
Tréninky jsou nejen zaměřeny na soft dovednosti potřebné pro vedení profesionálního obchodního týmu, ale mimo jiné také na systémové prvky této činnosti jako jsou například vedení různých databází, monitoringů, plánů (zaměřených jak na výkon, tak na osobní rozvoj). V rámci tréninku jsou vždy s účastníky dohodnuty výkonnostní a rozvojové cíle, na kterých se během tréninku pracuje. Trénink je zpravidla doplněn o konzultace a koučink lektora přímo v terénu.

Příklad témat:
- Jak najít vnitřní motivaci
- Zpracování osobního plánu a seznamu aktivit
- Jak řídit sám sebe
- Nábory a výběry obchodních zástupců
- Oslovení cílových skupin
- Práce s náborovými zdroji a personální plánování
- Adaptační proces nováčka
- Vytváření plánů osobního rozvoje
- Motivace a vedení pomocí osobních cílů
- Vytváření systémových dohod a pravidel hry
- Důslednost jako klíčová manažerská schopnost
- Způsoby monitoringu a jejich efektivního využití
- Systematická práce s databází
- A další ryze praktická témata…

Tréninky jsou vždy individuálně přizpůsobeny daným zvyklostem, systémům a firemní kultuře zadavatele.

(c) 2005 oktrenink.cz, tvorba a design machin.cz