O.K. Trenink
Kudlovice 77
687 03 Babice u UH
Česká republika

Mobil: +420602759703
Mobil SK: +421901737151

E-mail:info@oktrenink.cz

Aktuálně

Chcete aby vaši lidé dokázali nemožné!?Chcete aby vaši lidé dokázali nemožné!?


Ukažte jim, že hranice lidských možností jsou tam kde si je postavíme !!
Zážitkový seminář určený pro prodejní a manažerské týmy


Zvyšování výkonnosti za pomocí mentálních technik

Po absolvování tohoto semináře zjistí,
- Že nic není nemožné
- Že hranice jsou tam kde si sami určíme
- Že síla lidské vůle je silnější než fyzikální zákony
- Že strach a obavy se dají spálit

Získají nový rozměr vnímání
- Nový pohled na komunikaci
- Nové možnosti při zvyšování výkonu
- Nový počátek…

Seminář se skládá ze dvou částí. První část je věnována tzv. „měkkým dovednostem“ z pohledu neurolingvistického (NLP) programování a je vždy zaměřena na určitý aspekt jako například obchodní dovednosti, řízení týmů, vedení, motivace a jiné. Druhá část je zaměřena na osvojení, rozvoj a praktické použití mentálních technik a kontroly stresu pomocí vědomého ovládání práce mozku, mimo jiné v alfa hladině, které jim umožní lépe komunikovat, strategicky plánovat, odstraňovat překážky v cestě za dosažením úspěchu, překonávat podvědomý strach. V NLP není úspěch měřen na základě lpění na něčem, co bylo napsáno, na nějakém systému, či na jiných vstupech, ale podle toho zda to co děláte skutečně funguje. Účastníci můžou využívat principy a praktiky NLP k tomu, aby se v jejich chování a uvažování odrazily dlouhotrvající a zásadní změny v přístupu k řešení pracovních problémů. Pomocí komunikačních vzorců mají možnost naprogramovat svoji mysl k úspěchu a stejným způsobem ovlivňovat svoje partnery či podřízené. Stejný účinek pak má i pochopení komunikačních vzorců a programů mého komunikačního partnera.

V druhé části semináře se účastníci nejprve naučí relaxovat. Nejde však o relaxaci pasivní, jde o aktivní využití tohoto stavu uvolnění, o využití výjimečných vlastností mozku, je-li frekvence jeho elektrické aktivity mezi 7 a 14 Hz (alfa frekvence). Mezi nejčastěji uváděné a četnými zkušenostmi prokázané znaky frekvence alfa patří: vynikající paměť a soustředění, výrazná aktivace imunitní soustavy a dále sladěná činnost levé tedy logické, rozumové a pravé, intuitivní, tvůrčí hemisféry mozku (celkové použití mozku) a konečně přístup do podvědomí či knihovny našich zážitků, starých vzorců chování a limitujících programů. V další fázi si účastnící osvojí takové techniky práce v alfa hladině, které jim umožní lépe komunikovat, strategicky plánovat, odstraňovat překážky v cestě za dosažením úspěchu, překonávat podvědomý strach. Lektoři: Milan Okáník a Ivo Janeček

Specifickým rysem našeho semináře je okamžité praktické využití – splnění „nesplnitelného“: přechod přes koberec žhavých uhlíků. Vize tohoto přechodu jednak motivuje účastníky semináře k odpovědnému přístupu k výuce a hlavně tento zážitek absolutně upevní vědomí, že pomocí nově nabytých znalostí a dovedností mohou dokázat „nemožné“. To se následně projeví i v úspěšnějším prodej, lepší vyjednávací schopnosti, zvládaní stresu při jednáních, vyšší výkon pod zatížením a podobně.

Seminář je možno po dohodě realizovat kdekoliv na území Slovenské a České republiky.
Maximální počet účastníku – 20 osob
Seminář je rozložen na 3 dny

Cena: 68.000,- CZK /kontakt/

Projektový management

 • předsmluvní jednání (obchodní jednání )
 • definice cílů
  • o co je projekt
  • trojimperativ
 • harmonogram projektu
  • projektová organizační struktura
  • životní cykly projektu
  • projektová dokumentace
 • plánování zdrojů
  • o kvalita, čas, náklady
  • plánování kapacit
  • identifikace rizik
 • vedení projektového týmu
  • formování týmu
  • role projektového managera v týmu
  • zodpovědnost a pravomoci
 • vedení projektových porad
 • kontroling ( statistika)
  • co sledovat
  • jak sledovat
  • jak často
 • timemanagement
 • vyjednávání
 • prezentace – odevzdání projektu
  • vyhodnocení projektu
  • může být ziskový projekt neúspěšný?
  • může být ztrátový projekt úspěšný ?
Projektový management – rozšířený program - komplexní program rozšířený o manažerské dovednosti nutné k řízení projektu a projektových týmů.

 • Komunikace
 • Řízení týmů
 • Vedení porad
 • Vyjednávání
 • Timemanagement
 • Prezentační dovednosti
(c) 2005 oktrenin.cz , tvorba a design machin.cz